Rukodělné kurzy

V tomto školním roce nabízíme pravidelný kurz Patchwork, schůzky 1x za 14 dní vždy v pondělí. Bližší informace v DDM u paní Homolové.

Pravidelný kurz Pletení z papíru, schůzky 1x za 14 dní vždy ve středu. Lektorka paní Špásová.

Kurz Paličkování probíhá každé úterý od 17.00 do 19.00. Lektorka paní Homolová.

Dále nabízíme tématické, nepravidelné kurzy, probíhající po celý školní rok. Jednotlivé termíny závisí na časových možnostech lektorů i účastníků kurzů. Akce zveřejňujeme na našich www stránkách a plakátovacích plochách.

Jsou to např. tyto kurzy :

  • drátování- lektor Aleš Kulhánek
  • vitráž - lektorka Zdena Šohajová
  • výroba šperků a dekorací - lektorka Lucie Laburdová
  • výroba vánočních a velikonočních dekorací
27. listopad 2017

Informace o akci...

11. srpen 2017

Informace o nabídce....

06. září 2016

V tabulce jsou uvedeny termíny zahajovacích schůzek..