Aktuality

06. květen 2020

Podmínky pro účastníky


Informace pro účastníky...

Podmínky pro účastníky kroužků a kurzů v DDM od 11. 5. 2020 naleznete v tomto odkazu, seznam otevíraných kroužků zveřejníme:

Podmínky pro účastníky kroužků

Zákonní zástupci musí před první hodinou odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení:

Čestné prohlášení