Aktuální informace o letních táborech.

Informace o pobytových a příměstských táborech v roce 2019:

Letní tábor Mořeplavci 2019 - Poslední 2 místa!!

Letní tábor Krkonoše I. 2019 - Poslední 2 místa!!

Letní tábor Krkonoše II. 2019 - Poslední 1 místo!!

Příměstský tábor I. 2019 - Obsazeno!!

Příměstský tábor II. 2019 - Obsazeno!!

 

Příměstské a pobytové tábory jsou dětem od 1.tř ZŠ, předškoláky nepřijímáme!!

Závazné přihlášky na pobytové i příměstské tábory si můžete vyzvednout v DDM od 1. 2. 2019, na požádání zašleme na Váš email. (V tomto případě prosíme o uvedení jména a příjmení dítěte, jeho věku a kontaktního telefonního čísla.) Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM v co nekratším termínu, kapacity všech táborů jsou omezené! Finanční úhradu za pobytové tábory proveďte do konce května 2019 na účet číslo 1502709524/0600 Moneta Money Bank popř. v hotovosti v DDM. Finanční úhradu za příměstské tábory proveďte do konce června 2019.

DDM si vyhrazuje právo zrušit pobytový tábor z důvodu nenaplnění kapacity a popř. nabídnout jiný druh tábora v podobném termínu.

Stránka 1 z 2  > >>
11. květen 2019

Poděkování za účast..

10. květen 2019

Informace o akci...

02. květen 2019

Informace o akci...