Aktuální informace o letních táborech.

Podrobné informace o táborech v odkazech níže aktualizujeme v lednu 2019!

Letní tábor Mořeplavci - aktualizujeme v lednu 2019

Letní tábor Krkonoše I. - aktualizujeme v lednu 2019

Letní tábor Krkonoše II. - aktualizujeme v lednu 2019

Příměstský tábor I. - aktualizujeme v lednu 2019

Příměstský tábor II. - aktualizujeme v lednu 2019

 

Závazné přihlášky na pobytové i příměstské tábory si můžete vyzvednout v DDM od 1. 2. 2019, na požádání zašleme na Váš email. (V tomto případě prosíme o uvedení jména a příjmení dítěte, jeho věku a kontaktního telefonního čísla.) Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM v co nekratším termínu, kapacity všech táborů jsou omezené! Finanční úhradu za pobytové tábory proveďte do konce května 2019 na účet číslo 1502709524/0600 Moneta Money Bank popř. v hotovosti v DDM. Finanční úhradu za příměstské tábory proveďte do konce června 2019.

DDM si vyhrazuje právo zrušit pobytový tábor z důvodu nenaplnění kapacity a popř. nabídnout jiný druh tábora v podobném termínu.

19. listopad 2018

Informace o termínech táborů..

01. září 2018

V tabulce budou postupně udávány termíny prvních schůzek...


08. srpen 2018

Informace o nabídce kroužků...