Aktuální informace o letních táborech.

Letní tábor Mořeplavci

Letní tábor Krkonoše I. OBSAZENO!!

Letní tábor Hotel Transylvánie II. OBSAZENO!!

Příměstský tábor 2017 OBSAZENO!!

POZOR!!! Změna místa pobytu a ceny u táborů Krkonoše a Hotel Transylvánie!!!

Závazné přihlášky na pobytové tábory si můžete vyzvednout v DDM od 1. 2. 2017, na požádání je zašleme poštou nebo na email. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM v co nekratším termínu, kapacity všech táborů jsou omezené! Finanční úhradu proveďte v termínu duben až květen 2017.

Závaznou přihlášku na příměstský tábor odevzdejte do 30. 6. 2017.

DDM si vyhrazuje právo zrušit pobytový tábor z důvodu nenaplnění kapacity a popř. nabídnout jiný druh tábora v podobném termínu.

17. říjen 2017

Informace o akcích...

11. srpen 2017

Informace o nabídce....

06. září 2016

V tabulce jsou uvedeny termíny zahajovacích schůzek..