Výtvarné a rukodělné kroužky

Výtvarný kroužek - od 1. třídy ZŠ, malování, koláže, výroba tématicky zaměřených dekorací

Přírodní materiály - od 4. třídy ZŠ, práce s přírodními materiály, rukodělné činnosti

Paličkování - od 4. třídy ZŠ, výroba paličkovaných dekorací pro začátečníky i pokročilé

Výtvarné kroužky vede paní Homolová

Pletení z papíru - výuka pletení z netradičního materiálu - z papíru, pod vedením paní Špásové

Šikovné ručičky - určeno pro nejmenší školáky v první a druhé třídě. Tvoření, malování, práce s keramikou....Lektorka Blanka Leksová
19. listopad 2018

Informace o termínech táborů..

01. září 2018

V tabulce budou postupně udávány termíny prvních schůzek...


08. srpen 2018

Informace o nabídce kroužků...