Keramický kroužek

Schůzky probíhají  jednou za 14 dní v liché týdny v úterý od 16.00 do 18 hod. v DDM. Tvoření z keramické hlíny, glazování, výroba dárkových předmětů. Lektorka je Lucie Dvořáková.

 23. leden 2023

Pozvánka na akci..

21. červen 2022

Informace o nabídce...

03. září 2021

Do tabulky budeme postupně doplňovat termíny zahajovacích schůzek:


Odkazy

www.mestoprelouc.cz

www.prelouc.com

www.preloucdnes.cz

Odkaz na portál SPDDM: