Divadelní kroužek LED

V lednu roce 2010 vznikl, díky paní Evě Jančíkové, divadelní kroužek ESO při DDM Přelouč. Děti nastudovaly dvě autorské divadelní hry : pohádku "Jak říční víly přelstily čerty" a divadelní hru k 750 let povýšení Přelouče na město "Ze vsi do města".

Po odchodu paní Jančíkové se vedení kroužku ve školním roce 2011-12 ujala K. Minaříková a paní Leksová. Společnými silami se kroužku, pod jejich vedením, podařilo nastudovat pohádku "O Perníkové chaloupce", kterou děti předvedly pro své rodiče a známé v červnu 2012 v sále DDM.

Ve školním roce 2012-2013 vznikl v DDM divadelní kroužek pod názvem LED (Lumpové Elitního Divadla) pod vedením pana Jana Pavelky. Dětem se podařilo úspěšně nastudovat divadelní pohádku pod názvem "Princezna Esemeska", kterou předvedly nejprve rodičům v sále DDM a v červnu dětem ze základních přeloučských škol v budově Záložny. Ve školním roce 2013-2014 nastudoval Jan Pavelka s dětmi pohádku "Setkání u Aničky",  kterou LED divadlo úspěšně předvedlo nejprve rodičům v DDM a potom ve třech představeních pro ZŠ a MŠ Za Fontánou v červnu 2014.

Ve školním roce 2014-2015 převzaly divadelníky LED dvě ženy: Eva Chvojková a Kristýna Salavová, pod jejichž vedením se dětem podařilo nastudovat vánoční pohádku a na konci školního roku divadelní hru "Lotrando a Zubejda". Divadlení hru předvedli svým rodičům, dětem ze ZŠ Smetanova a MŠ Za Fontánou.

Ve školním roce 2015-2016 pokračovaly Eva Chvojková a Kristýna Salavová ve vedení kroužku. V prosinci 2015 se divadlo představilo v DDM s vánočním příběhem. V červnu 2016 proběhlo několik představení klasické pohádky "Princezna ze mlejna" pro obě ZŠ a MŠ Za Fontánou.

Ve školním roce 2016-2017 připravila osvědčená dvojice Chvojková - Salavová vánoční představení pro rodiče a známé. Na závěr školního roku si divadlo připravilo netradiční pohádku s názvem "Karkulka trochu jinak..." pro ZŠ Přelouč Smetanova a MŠ Za Fontánou.

Ve školním roce 2017-18 vedla kroužek do Vánoc paní Chvojková s pomocí Jardy Pavlíka, kroužek nacvičil vánoční besídku, v druhém pololetí musela bohužel, z parcovních důvodů, ukončit činnost paní Chvojková a soubor se v druhém pololetí rozpadl.

Ve školním roce 2018-19 se nám nepodařilo kroužek otevřít a v současné době stále hledáme divadelního nadšence, který by nám s vedením kroužku pomohl.

Ve školním roce 2020-21 se zastavila činnost kroužku z důvodu Covid-19. Pro školní rok  2021-22 budou kroužek vést lektorky Blanka Leksová a paní Hadáčková. Školní rok byl narušen covidovou epidemií. Díky velkému usílí všech zúčastněných proběhlo v prosinci 2021 představení pro rodiče a příbuzné.

V školním roce 2022-23 povede kroužek paní Blanka Leksová, schůzky každé pondělí od 15 do 16.30 v hlavním sále DDM. Kroužek se bohužel pro nízký počet zájemců nepodařilo otevřít.

Ve školním roce 2023-24 kroužek nenabízíme

2012-2013 Pricezna Esemeska

2014-2015  Lotrando a Zubejda

2015 - 2016 Princezna ze mlejna

2016 - 2017 Karkulka trochu jinak..

 

 

 

 05. září 2023

Do tabulky budeme postupně doplňovat termíny zahajovacích schůzek


20. červen 2023

Informace o nabídce...

Odkazy

www.mestoprelouc.cz

www.prelouc.com

www.preloucdnes.cz

Odkaz na portál SPDDM: