Keramický kroužek

Schůzky probíhají  jednou za 14 dní v liché týdny ve čtvrtek od 16.00 v DDM. Tvoření z keramické hlíny, glazování, výroba dárkových předmětů. Lektorka je Katka Vrbová

 Odkazy

www.mestoprelouc.cz

www.prelouc.com

www.preloucdnes.cz

Odkaz na portál SPDDM: