Categories: General
      Date: 06. květen 2020
     Title: Podmínky pro účastníky

Informace pro účastníky...Podmínky pro účastníky kroužků a kurzů v DDM od 11. 5. 2020 naleznete v tomto odkazu, seznam otevíraných kroužků zveřejníme:

Podmínky pro účastníky kroužků

Zákonní zástupci musí před první hodinou odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení:

Čestné prohlášení