Categories: General
      Date: 27. srpen 2023
     Title: Zápis do kroužků

Informace o zápisu do kroužků..Přihlášky do kroužků a kurzů je možno vhazovat do schránky u vchodu do DDM, zasílat emailem popř. doručovat osobně do DDM, kde Vám budou poskytnuty podrobné informace. Zároveň Vás zveme i na prohlídku DDM v každý pracovní den od 9 hod do 17 hod.