Categories: General
      Date: 11. září 2020
     Title: Informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci..Vážení zákonní zástupci,
v dokumentech naleznete informace k vyúčtování úplaty za zájmové útvary za školní rok 2019/2020.
Informace zákonným zástupcům
Formulář žádosti o vratku